Informatie

Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële belangen te behartigen van personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn.

“Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren.” (art. 1:431 BW)

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betalen van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening waarover alleen de bewindvoerder het beheer heeft. Wekelijks wordt een vast bedrag als ‘eigen budget’ overgeboekt op een aparte ‘leefgeldrekening’.

Meer informatie over beschermingsbewind kunt u vinden in de folder “curatele-bewind-en-mentorschap-2014-april-j-21896” van het Ministerie van Justitie.

Wij staan klaar voor u!

Met ruim dertig jaar ervaring op het terrein van beschermingsbewind biedt Adactio kwaliteit volgens de vereisten van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI).

Op deze site vindt u informatie over beschermingsbewind, de aanvraagprocedure en de tarieven. Voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Adactio bewindvoeringen

Postbus 181
6460 AD Kerkrade
Tel: 045-5451293
info@bewindvoering.info

Branchevereniging

5 + 3 =